Upamiętnienie 50 rocznicy Wydarzeń Grudnia 1970 w Wyższej Szkole Gospodarki

Upamiętnienie 50 rocznicy Wydarzeń Grudnia 1970 w Wyższej Szkole Gospodarki

12gru2020

Społeczność Wyższej Szkoły Gospodarki wraz z przyjaciółmi i partnerami, pragnie upamiętnić 50-lecie Wydarzeń Grudnia 1970, w tym szczególnie uczcić pamięć ofiar oraz wszystkich, którzy brali w nich aktywny udział. 

50 lat temu zwykli Polacy spontanicznie stanęli w obronnie swojej godności. Mimo, że podstawowym i bezpośrednim powodem wystąpień były drastyczne podwyżki cen żywności, to protestujący w efekcie występowali również z postulatami suwerenności obywatelskiej oraz solidarności.  Zryw miał charakter spontaniczny i oddolny. Nie był też tak zorganizowany jak późniejsze wydarzenia z lat 70 i 80, które miały swoich liderów i przywódców,  doradców i ekspertów, nie stały za nim żadne organizacje niepodległościowe. Grudzień 70 był wystąpieniem zwykłych ludzi – robotników, studentów, uczniów  
i mieszkańców miast przeciw arogancji władzy. Była to konfrontacja z państwem totalitarnym, władzą bez mandatu społecznego, broniącą jedynie status quo i swojej pozycji, wyobcowaną z narodowej tradycji, nie posiadającą ani autorytetu obywateli ani uznania międzynarodowego, przy tym bezwzględną i niezdolną do oczekiwanych reform społecznych i gospodarczych. 

Socjalne podłoże robotniczych wystąpień grudniowych zostało szybko wzmocnione głosami innych środowisk, które były kreowane przez rządzących na wrogów ludu i świata pracy – Żydów, „Niemców gdańskich”, studentów, intelektualistów – szczującą przeciw sobie różne grupy społeczne. Władza w sposób bezprecedensowy wykorzystała służby mundurowe od milicji począwszy, poprzez wojsko i straż graniczną aż po straż pożarną przeciw bezbronnym obywatelom. Bezpardonowość, agresja a nawet barbarzyństwo służb mundurowych było szokiem dla społeczeństwa. 

Wydarzenia grudniowe 1970 roku i następujące po nich aresztowania i  akty terroru w sporej mierze były spowodowana zbrodniczą propagandą i manipulacją środkami przekazu, czego najlepszym przykładem była teza że strajki wywołali gdańscy Niemcy. Medialne kampanie dezinformacji, przemilczania i zastraszania, których intencją było wywołanie efektu marginalizacji Wydarzeń, trwały co najmniej kilka miesięcy. Blokada informacyjna na temat wydarzeń funkcjonowała do końca PRL. Do dziś mamy problem z ustaleniem faktycznej liczby ofiar. 

Bunt przyniósł rezultaty, władza musiała przewartościować swoje działania, odeszli na śmietnik historii niektórzy zbrodniarze z Wiesławem Gomułką na czele. Nastąpiła nieznaczna odwilż, która umożliwiła powstanie nowych inicjatyw społecznych. Grudzień 70’ stał się rysą w monolicie socjalistycznej doktryny, w której zakiełkowało ziarno Wolności. Wbrew obiegowej opinii wydarzenia były przykładem rodzącej się ludzkiej Solidarności, która rozkwitła dekadę później w formie ruchu społecznego. W obronie swojej Godności, ramię w ramię stanęli robotnicy i studenci, uczniowie szkół średnich i zwykli mieszkańcy miast, w których odbywały się manifestacje. 

Niewątpliwie Grudzień 70 był nie tylko dopominaniem się o sprawiedliwość społeczną czy prawa obywatelskie, ale również wystąpieniem w obronie zwykłej ludzkiej godności. Pamięć o tamtych wydarzeniach przetrwała wśród ich uczestników i ich rodzin, które głęboko doświadczyły straty swoich członków, aresztowania i represje czy utratę pracy.  Przełożyły się również na indywidualne dramaty, ujawniły się postawy zarówno bohaterskie jak i haniebne. Przypadkowi przywódcy Grudnia nie planowali zostać bohaterami, byli ludźmi młodymi i niedoświadczonymi, bez większych szans w walce z nikczemnym i podstępnym  aparatem władzy. Należy się im jednak pamięć kolejnych pokoleń, utrwalona, nie tylko w kalkach kulturowych filmów takich, jak Andrzeja Wajdy pt. Człowiek z żelaza czy i innych ponadczasowych utworów muzycznych, jak: Ballada o Janku Wiśniewskim, ale przede wszystkim w uczciwej dyskusji na temat najbardziej fundamentalnych wartości ogólnoludzkich.

Niestety „mechanizmy władzy” które spowodowały wybuch Grudnia 70’ i doprowadziły do jego tragicznych skutków pozostają aktualne również dziś. Memento Grudnia 70’, tak jak wszystkich polskich zrywów wolnościowych, powinno wywoływać refleksję każdej władzy publicznej, również, a w zasadzie szczególnie, tej wyłonionej w demokratycznych procesach. Refleksję nad istotą pojęć: Wolności, Solidarności i Godności, oraz służebną rolą państwa wobec nich. Czcząc pamięć bohaterów Grudnia 70, zapraszamy do wspólnej, głębokiej dyskusji na temat aktualnej kondycji Społeczeństwa Obywatelskiego i roli państwa w kontekście wyżej przywołanych Wartości.  

 

 

fot.zdjęcie startowe aktualności - archiwum IPN www.polskiemiesiace.ipn.gov.pl

Aktualności
sty13
2021

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
  • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki