Studia MPA

Studia MPA

W Wyższej Szkole Gospodarki dostępny jest obecnie program studiów Master of Public Administration (MPA), który powstał z uważnej obserwacji przemian zachodzących w administracji publicznej. Obecnie dąży się, aby administracja publiczna działała jako organizacja inteligentna. A administracja to ludzie, którzy ją „tworzą i realizują”.
Urzędnik to coraz bardziej menedżer spraw publicznych, od którego oczekuje się umiejętności wymaganych w biznesie. Należy więc zaadoptować w sposób racjonalny wzorce biznesowe w zakresie zarządzania zasobami, procesami oraz jakością. Tempo przemian wymusza na menedżerach spraw publicznych potrzebę przewodzenia zmianom, doskonalenia umiejętności sprawnego diagnozowania sytuacji i podejmowania trafnych decyzji prowadzących do efektywnej realizacji interesu publicznego. Kompetencje posiadane przez menedżerów wyznaczają poziom skuteczności realizacji funkcji zarządzania publicznego. Odpowiedzią na podniesienie tych kompetencji w służbie publicznej jest odpowiedni program rozwoju osobistego - studia MPA. Z jednej strony wzrost umiejętności zarządzania zespołem, motywowanie, delegowanie zadań, budowanie pozycji lidera, z drugiej strony nabywanie wiedzy i kompetencji niezbędnych do efektywnego zarządzania publicznego to cele jakie stawia sobie program niniejszego kształcenia. Służyć temu ma wykorzystanie nowoczesnych narzędzi takich, jak testy kompetencyjne, metody heurystyczne  czy wizualne myślenie.
Każdy ze słuchaczy nabędzie umiejętność  konstruowania i stosowania  tych narzędzi w praktyce.
Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
  • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki