Program Absolwent WSG

Program Absolwent WSG

Program Absolwent powstał, aby w systemowy sposób wspierać tych studentów i słuchaczy, którzy zakończyli już edukację lub kontynuują ją na kolejnych etapach kształcenia. Skierowany jest do Absolwentów wszystkich trybów studiów, w tym  podyplomowych. Udział w Programie pozwala m.in. na uzyskanie  zniżek u Partnerów Programu Absolwent, dostępu do zasobów Biblioteki WSG i Ośrodka Informacji Naukowej WSG, zniżek na kursy, szkolenia i studia podyplomowe realizowane w WSG, wynajmowanie obiektów Uczelni po atrakcyjnych cenach, pomoc Biura Karier i Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w odnalezieniu się na rynku pracy, promocji własnej działalności gospodarczej i poszukiwaniu pracowników oraz praktykantów. Program daje Absolwentom możliwość na realne wpływanie na jakość, treści kształcenia na określonych obszarach studiów młodszych kolegów. Uczelni zależy na opinii absolwentów i długotrwałej współpracy. Zachęcamy do tworzenia Klubów Absolwenta, wspierania siebie nawzajem i dbanie o rozwój drogi zawodowej, do przekazywania informacji o swoim zawodzie i sytuacji na rynku pracy młodym ludziom (studentom) w ramach bezpośrednich spotkań. Program Absolwent jest również platformą komunikacji wykorzystywaną do efektywnego badania losów absolwentów a korzyści oferowane w jego ramach zwiększają responsywność badań wśród społeczności absolwentów Uczelni.

Z myślą o absolwentach oraz studentach został uruchomiony portal e-absolwent, na którym pracodawcy umieszczają oferty pracy i staży. Osoby poszukujące zatrudnienia mogą założyć swój profil, który jest widoczny dla pracodawcy, którego oferty odpowiadają profilowi zawodowemu i kompetencyjnemu kandydata.

Więcej informacji na www.absolwent.wsg.byd.pl

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
  • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki