Kreator Innowacyjności

Kreator Innowacyjności

Przedsiębiorczość akademicka wpisuje się misję naszej Uczelni, definiując działania zarówno kadry naukowej jak i studentów. Dowodzimy, że szkoła wyższa może działać na zasadach rynkowych, a komercjalizacja naukowego know-how przynosi wzajemne korzyści. Wykorzystywanie badań naukowych w biznesowej praktyce jest jednym z zadań Kreatora innowacyjności.

Kreator Innowacyjności jest jednostką prowadzącą działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną oraz popularyzatorską w zakresie wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań w biznesie i w edukacji.

Działanie Kreatora Innowacyjności opiera się głównie na nowoczesnych metodach dydaktycznych – grach symulacyjnych i kursach biznesowych, gdzie podstawowymi obszarami zainteresowania są:

 • powiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu,
 • indywidualne i społeczne uwarunkowania dla rozwoju innowacyjności,
 • rozwijanie myślenia przedsiębiorczego,
 • projektowanie innowacyjnych rozwiązań w edukacji,
 • rozwijanie koncepcji wykorzystania w procesie nauczania innowacyjnych ekonomicznych gier symulacyjnych.

Jednostka podejmuje także aktywną współpracę z partnerami biznesowymi, dzięki czemu nowoczesne rozwiązania znajdują praktyczne zainteresowanie zarówno w sferach biznesu, jak i nauki.

Szczegółowe informacje na www.inlab.byd.pl

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki