Potwierdzanie efektów

Potwierdzanie efektów

Wychodząc naprzeciw innowacyjnym rozwiązaniom dotyczącym potwierdzania efektów uczenia się odpowiadających efektom kształcenia, zawartych w programach kształcenia, kierunków studiów prowadzonych w uczelni, z dniem 31.03.2014 r. zostało powołane Międzyuczelniane Centrum Uznawalności Efektów Kształcenia (MCUEK). Zakres przedmiotowy działania MCUEK dotyczy obszarów kształcenia i związany jest z potwierdzaniem efektów kształcenia formalnego i pozaformalnego.

Kto może się ubiegać o potwierdzenie efektów uczenia się

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

 1. osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;
 2. osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera lub równorzędny i co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe zdobyte po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 3. osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny i co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 4. w przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się na studia pierwszego stopnia, nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.

O potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną mogą ubiegać się:

 1. kandydaci przyjmowani na pierwszy rok studiów, na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia w trybie rekrutacji wynikającej z podjętej przez Kolegium Uczelni uchwały;
 2. studenci, którzy w trakcie trwania studiów spełnili kryteria określone w punktach 1-3;
 3. inne osoby, posiadające określone w punktach 1-3 doświadczenie zawodowe związane z określonym kierunkiem studiów, ubiegające się o przyjęcie na studia.

W wyniku potwierdzania efektów uczenia się (RPL) można zaliczyć kandydatowi na studia nie więcej niż 50% punktów ECTS, przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

Menu
Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki