Uczelnia Otwarta

Uczelnia Otwarta

Wyższa Szkoła Gospodarki od lat promuje edukację ustawiczną. Do form już znanych i proponowanych przez Uniwersytet Rodzinny, dołączył  kolejny projekt: 

Uczelnia Otwarta. Zgodnie z ideą otwartości, w tej formule możliwe jest kształcenie z pominięciem przeszkód np. w postaci konieczności posiadania określonego wykształcenia, wieku czy finalizowania/potwierdzania edukacji stopniem naukowym lub dyplomem.  Uczelnia Otwarta pozwala na świadome decydowanie o tym, czego i w jaki sposób chcemy się nauczyć, bo sami wybieramy formę i zakres kształcenia, jednocześnie korzystając z gwarancji uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na akademickim poziomie. 

Każdy słuchacz Uczelni Otwartej ma prawo decydować o dowolnej liczbie przedmiotów, które chce studiować, z kolei każdemu przedmiotowi przyporządkowana jest odpowiednia liczba punktów ECST. Pozwala to na zastosowanie w stosunku do Słuchaczy Otwartej Uczelni, procedury Centrum Uznawalności Efektów Kształcenia. 

W ramach Uczelni Otwartej działa Studium Akademickie, które oferuje specjalnie przygotowany program studiów z zakresu m.in. nauk technicznych, humanistycznych, przyrodniczych, stały kontakt z wykładowcami akademickimi i specjalistami z różnych dziedzin oraz przygotowanie do matury (poprawkowej, dodatkowej.)
Słuchacze Studium otrzymują zaświadczenie o uczestniczeniu w studium, certyfikat  ze szczegółowym suplementem opisującym zakres i rangę (punkty ECTS) zdobytego wykształcenia. Uproszczoną formą Studium Akademickiego jest Inkubator Akademicki, który poza przygotowaniem do matury, oferuje przygotowanie zawodowe umożliwiając zdobycie pożądanych przez uczestnika Inkubatora kompetencji, umiejętności i uprawnień. Słuchacze Inkubatora również mogą uczestniczyć w zajęciach akademickich, decydując o ich liczbie, formie i randze zgodnej z liczbą punktów ECST.
 
Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
  • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki