Stypendia

Stypendia

Naszym Studentom zapewniamy różnorodne formy pomocy finansowej i materialnej. Wypracowane przez lata programy m.in. ”Zarabiaj na swoje studia” czy wyróżniona w ministerialnym konkursie Szkoła Liderów, system bonów edukacyjnych i zniżek rodzinnych oraz dotowane kierunki studiów, pozwalają na objęcie systemowym wsparcie naprawdę dużej liczby studentów. Także tych z zagranicy. W WSG o stypendia mogą ubiegać się już kandydaci. Premiujemy m.in., aktywność społeczną, sukcesy sportowe artystyczne lub biznesowe. Opracowaliśmy także unikatowy system stypendiów i programów branżowych dla osób z doświadczeniem zawodowym lub łączących obowiązki rodzinne z nauką. Sprawdź na www.dlakandydata.byd.pl

Naszym Studentom zapewniamy różnorodne formy pomocy finansowej, które pozwolą w pełni skupić się na nauce i cieszyć się studiowaniem. Studenci WSG znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (dawniej mieszkaniowe). Wszyscy Studenci mogą wnioskować o przyznanie zapomogi jednorazowej z tytułu: śmierci lub ciężkiej choroby członka najbliższej rodziny studenta; choroby studenta; urodzenia dziecka; zdarzenia związanego z oddziaływaniem sił przyrody - powodzi, pożaru, itp.; wypadku; nagłej utraty pracy. Wszyskie wnioski nalezy składać w Biurze Stypendialnym.

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, mogą ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Oprócz wsparcia finansowego mogą także liczyć na pomoc Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który ukończył pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz posiada: osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, wysoką średnią ocen za rok studiów.

Uczelnia Liderów – Bezpłatne studia (UL) jest formą systemu stypendialnego, finansowanego ze środków własnych Uczelni, którego celem jest wspieranie oraz motywowanie studentów do osiągania bardzo dobrych wyników w nauce i aktywności w zakresie działalności badawczo-naukowej, społecznej, sportowej, kulturalnej. Program UL skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz kandydatów na studia w WSG.

Pełna listo programów znizkowych na stronie www.stypendia.byd.pl

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
  • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki