Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza

Wnioskodawca ma prawo odwołania się od decyzji dotyczącej uznania efektów kształcenia w ciągu 7 dni od jej otrzymania. Odwołanie następuje poprzez złożenie, za pośrednictwem Doradcy, wniosku do Rektora o ponowne rozpoznanie sprawy. Rozpatrzenie odwołania następuje w terminie do 14 dni. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Rektor kieruje do  Grupy wniosek o ponowne rozpatrzenie dokumentacji. Procedura RPL jest kontynuowana poczynając od etapu 3. Od decyzji kończącej postępowanie odwoławcze nie przysługuje kolejne odwołanie.

Menu
Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
  • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki