Studia w WSG

Studia w WSG

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Gospodarki obejmuje kilkadziesiąt obszarów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich przygotowanych w oparciu o potencjał 20 kierunków. Każdy Kandydat znajdzie obszar studiów odpowiadający jego zainteresowaniom, predyspozycjom, zgodny z planami przyszłej kariery zawodowej. Studia zapewniają zdybcie wiedzy i umiejętności w wybranym obszarze, przygotowują do pracy w  zawodzie, a ich absolwent uzyskuje tytuł licencjata bądź inżyniera w czasie 6 lub 7 semestrów nauki, a w przypadku studiów magisterskich w czasie 4 semestrów nauki. Po ich ukończeniu można kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych.

Odkryj studia dla siebie

działaj w sektorze medycznym

Wybierz studia z pasją, poparte wyselekcjonowaną i praktyczną wiedzą umożliwiającą odnalezienie zupełnie nowych i pożądanych przez pracodawców obszarów zatrudnienia w działalności sportowej, medycznej czy rekreacyjnej.

rodzaj studiów
 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)
 • 5-letnie II stopnia (jednolite magisterskie)
obszary studiów

Fizjoterapia, Dietetyka, Fitness i poradnictwo dietetyczne, Usługi medyczno-opiekuńcze, Wychowanie fizyczne, Pielęgniarstwo

ścieżki kariery
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w charakterze fizjoterapeuty, pełnoprawnego i samodzielnego członka zespołu terapeutycznego
 • praca w ośrodkach odnowy biologicznej, SPA, wellness i klubach sportowych
 • własna działalność gospodarcza – usługi z zakresu rehabilitacji, leczenia i profilaktyki zdrowotnej z wykorzystaniem metod fizjoterapii
 • gabinety dietetyczne oraz poradnie specjalistyczne zdrowej żywności, zakłady gastronomiczne o specjalistycznym profilu np. potraw ekologicznych, regionalnych
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne, zakłady dostarczające pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering)
 • zakłady żywienia zbiorowego
 • szkolnictwo, po ukończeniu specjalności nauczycielskiej
 • zarządzanie klubami sportowymi, obiektami rekreacyjnymi i marketingiem sportowym

pracuj z menedżerami

O wyjątkowości kierunku świadczy sam segment odbiorców – obecnych i przyszłych menedżerów, głównych księgowych, analityków finansowych, znawców rynku. Osób dbających o kondycję finansową swoich przedsiębiorstw. Wyższa Szkoła Gospodarki jest naturalnym środowiskiem dla studiów ekonomicznych - wyróżnia ją podejście do przedsiębiorczości i innowacyjność.  

obszary studiów:

Ekonomika małych i średnich firm, Logistyka w przedsiębiorstwie, International business, Rachunkowość i usługi finansowe, Zasoby ludzkie w gospodarce i organizacji, Gospodarka i administracja publiczna

rodzaj studiów
 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)
 • 3,5-letnie (inżynierskie)
 • 2-letnie II stopnia (magisterskie)
ścieżki kariery
 • specjalista ds. transportu, logistyki 
 • księgowy  
 • controller 
 • analityk finansowy 
 • pracownik instytucji bankowo-finansowych 
 • pracownik przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych 
 • pracownik administracji samorządowej 
 • menedżer zarządzający pracą zespołów ludzkich
 • konsultant do spraw personalnych w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych 

studiuj turystykę

Podstawowym założeniem programu nauczania WSG jest odejście od kształcenia teoretycznego i położenie wyraźnego nacisku na wiedzę specjalistyczną, przygotowującą do podjęcia zatrudnienia w sektorze usług turystycznych.

obszary studiów

Turystyka międzynarodowa, Hotelarstwo i gastronomia, International tourism and hospitality management, Menedżer sportu, Zarządzanie i marketing

rodzaj studiów
 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)
 • 2-letnie II stopnia (magisterskie)
ścieżki kariery
 • hotele i inne obiekty świadczące usługi noclegowe
 • biura turystyczne, firmy touroperatorskich i agencje turystyczne
 • centra informacji turystycznej
 • firmy świadczące usługi transportu turystycznego (linie lotnicze, żegluga, transport autokarowy)
 • centra konferencyjno-kongresowe i targowe
 • organizacje i stowarzyszenia turystyczne promujące rozwój turystyki, np. w lokalnych i regionalnych organizacjach turystycznych
 • działach urzędów i jednostek samorządu terytorialnego i administracji państwowej zajmujących się rozwojem i promocją turystyki
 • własna działalność gospodarcza w branży turystycznej związana z obsługą turystów
 • pilot wycieczek, przewodnik turystyczny i rezydent turystyczny

pracuj w branży kreatywnej

Przemysły kreatywne są nowym sektorem światowej gospodarki, opartym na kreatywnych, innowacyjnych działaniach w zakresie sztuki, mediów i projektowania. Zdolność tworzenia nowych rozwiązań oraz produktów, oparta na wykorzystaniu wyobraźni i twórczego potencjału, jest obecnie najbardziej poszukiwaną cechą na rynku pracy.

obszary studiów

Nowe media i audiowizualia, Fotografia, Grafika i projektowanie 3D, Design

rodzaj studiów
 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)
 • 3,5-letnie (inżynierskie)
ścieżki kariery 
 • publiczne instytucje kultury, fundacje i stowarzyszenia
 • edukacja kulturalna
 • promocja kultury i organizacja życia kulturalnego
 • redakcje wydawnictw, czasopism, telewizji i radia
 • centra kultury i sztuki
 • biura festiwalowe
 • PR
 • studia reklamy i projektowania wzorniczego
 • firmy zajmujące się wdrażaniem produktu wzorniczego

buduj i projektuj

Oferta kierowana jest do osób kreatywnych z wyobraźnią. Podejmując studia na oferowanych przez uczelnię obszarach zyskujesz praktyczne wykształcenie i umiejętność stosowania nowoczesnych technologii i technik komputerowych w projektowaniu oraz wiedzę z zakresu techniki i sztuki inżynierii lądowej.

obszary studiów

Budownictwo, Projektowanie użytkowe, Inżynieria budowy, Nieruchomości i zarządzanie inwestycjami, Modelowanie informacji budowlanych

rodzaj studiów
 • 3,5-letnie (inżynierskie)
ścieżki kariery
 • przedsiębiorstwa i firmy budowlane, budowlano-montażowe - realizujące roboty budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego lub drogowego
 • biura i firmy projektowe – zespoły przygotowujące opracowania i dokumentację architektoniczno-konstrukcyjną
 • wytwórnie i przedsiębiorstwa produkujące materiały budowlane
 • akredytowane laboratoria budowlane i drogowe
 • przedsiębiorstwa wykonujące usługi w zakresie wynajmu specjalistycznych środków transportu oraz maszyn i urządzeń budowlanych
 • firmy konsultingowe, doradcze agencje obrotu nieruchomościami
 • administracja samorządowa i rządowa - jednostki zajmujące się budownictwem, planowaniem przestrzennym, urbanistyką, architekturą, ochroną środowiska, gospodarką terenami
 • organizacje społeczno-gospodarcze, regionalne fundacje i izby gospodarcze,
 • pracownie konserwacji zabytków

zostań inżynierem

Obszary studiów dopasowane do realnych potrzeb zarówno regionalnej branży IT i przemysłu jak i do ogólnopolskich oraz międzynarodowych firm. Studia na naszej uczelni zapewnią Ci niezbędną wiedzę techniczną dostosowaną do poszczególnych dziedzin przemysłu i gospodarki. Pozwalają na realizację własnych projektów i rozwiązywanie aplikacyjnych problemów inżynierskich i informatycznych w bezpośredniej współpracy z branżą.

obszary studiów

Programowanie i technologie www, Mechatronika, Programowanie obrabiarek CNC, Informatyka stosowana, Grafika i projektowanie 3D, Logistyka w przedsiębiorstwie, Energetyka odnawialna i inteligentne budynki, Systemy informatyczne w przemyśle

rodzaj studiów
 • 3,5-letnie I stopnia (inżynierskie)
 • 1,5-letnie II stopnia (magisterskie)
ścieżki kariery 
 • projektant sieci informatycznych i teleinformatycznych 
 • administrator systemów informatycznych 
 • administrator baz danych 
 • pracownik działu wparcia technicznego 
 • konsultant w firmach doradczych, zajmujący się prognozowaniem zmian w takich branżach jak teleinformatyka, czy media internetowe 
 • programista usług sieciowych 
 • inżynier wdrażający systemy w przedsiębiorstwie 
 • tester oprogramowania 

dołącz do humanistów

Studia dla osób o wysokich kompetencjach komunikacyjnych i wrażliwości społecznej, zorientowanych na pracę z ludźmi i dla ludzi. Oparte o zapotrzebowanie rynku na wykwalifikowanych praktyków z zakresu nauk społecznych.

obszary studiów

Filologia angielska, Lingwistyka stosowana, Usługi społeczne, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Logopedia, Terapia zajęciowa, Integracja sensoryczna

rodzaj studiów
 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)
 • 2-letnie II stopnia (magisterskie)
ścieżki kariery 
 • żłobki i kluby dziecięce (publiczne i niepubliczne)
 • przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe, ochotnicze hufce pracy
 • placówki pomocy dziecku i jego rodzinie
 • stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz dzieci i inne instytucje prowadzące działalność na rzecz dziecka i rodziny
 • instytucje organizujące czas wolny dzieci
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • centralne urzędy administracji państwowej (kuratoria oświaty)
 • branża szkoleniowa – prowadzenie warsztatów z komunikacji, inteligencji emocjonalnej, kompetencji wychowawczych, czy treningów twórczości i warsztatów rozwijających kreatywność u dzieci i młodzieży
Pełna oferta studiów dostępna na stronie www.oferta.byd.pl
Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki