PROFESURA WIZYTUJĄCA WSG dla nauczycieli akademickich z Białorusi

PROFESURA WIZYTUJĄCA WSG dla nauczycieli akademickich z Białorusi

26lis2020

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza wykładowców i badaczy z Republiki Białorusi do aplikowania w programie Profesury Wizytującej. Doceniając rozwój nauki i szkolnictwa wyższego naszych sąsiadów, chcemy umożliwić nauczycielom akademickim z Białorusi zdobycie doświadczenia dydaktycznego w Polsce, udział w projektach międzynarodowych i rozwój kompetencji międzykulturowych.

WSG w Bydgoszczy jest największą niepubliczną uczelnią wyższą w północnej Polsce, kształcącą ponad 8000 studentów na studiach licencjackich i inżynierskich, magisterskich oraz podyplomowych. Nasze działania charakteryzuje wysoki stopień umiędzynarodowienia - ponad 10% naszych studentów to obcokrajowcy, a jednym z priorytetowych kierunków współpracy są dla nas kraje Partnerstwa Wschodniego. Wartościami wyróżniającymi Uczelnię są także ścisła współpraca z otoczeniem gospodarczym i społecznym oraz kształcenie praktyczne zorientowane na potrzeby rynku pracy.

Zadania uczestników programu będą obejmować:

 • prowadzenie zajęć (online lub stacjonarnych) dla studentów WSG w Bydgoszczy, w tym studentów zagranicznych
 • tworzenie materiałów edukacyjnych na platformę zdalnego nauczania
 • współpracę z jednostkami naukowo-dydaktycznymi WSG w zakresie rozwijania programu studiów i oferty kształcenia
 • udział w tworzeniu i realizacji międzynarodowych projektów naukowo-badawczych, edukacyjnych i społecznych

Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania stopnia (kandydat, doktor nauk) albo tytułu naukowego (docent, profesor)
 • minimum 5-letniego doświadczenia dydaktycznego na uczelni wyższej w jednym z obszarów: ekonomia i zarządzanie, informatyka, mechatronika, turystyka, pedagogika, psychologia, nauki o zdrowiu, nauki medyczne, design i multimedia
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego lub polskiego, udokumentowanej certyfikatem na poziomie co najmniej B2
 • dodatkowym atutem będzie praktyczne doświadczenie zawodowe w zakresie nauczanych przedmiotów, zdobyte poza uczelnią

WSG oferuje Profesorom Wizytującym:

 • wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć (na podstawie kontraktu)
 • pomoc w organizacji pobytu w Polsce
 • szkolenia dopasowane do specyfiki zadań uczestnika
 • wszechstronną wymianę doświadczeń w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki

Kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji w języku polskim lub angielskim (CV z opisem doświadczenia dydaktycznego i naukowego, wykaz publikacji, skanów certyfikatów i dyplomów, itp.) na adres e-mailowy: cpwwsg@byd.pl

WSG Visiting Professorship for Belarus

Aktualności
sty13
2021

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki