Rozwijamy filię WSG w Inowrocławiu

Rozwijamy filię WSG w Inowrocławiu

31maj2023

Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nasza instytucja jest teraz jeszcze bardziej przyjazna i otwarta dla wszystkich.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy otrzymała dofinansowanie z Budżetu Państwa, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn. „Dostawa i montaż podnośnika pionowego do transportu osób (nie)pełnosprawnych w Filii Wyższej Szkoły Gospodarki znajdującej się w Inowrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej 6”

W dniu 27 kwietnia 2023r. podpisana została umowa, dzięki której Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy otrzymała dofinansowanie na „Dostawa i montaż podnośnika pionowego do transportu osób (nie)pełnosprawnych w Filii Wyższej Szkoły Gospodarki znajdującej się w Inowrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej 6”.

Całkowita wartość zadania wyniosła 72 570,00 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 19 000,00 zł.

Zadanie polegało na Montażu platformy pionowej, którego podstawowe przedsięwzięcie opiera się na rozszerzeniu funkcjonalności budynku, co umożliwi zapewnienie pełnego dostępu do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, sal terapii, a także pomieszczeń dostosowanych do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz seniorami. Montaż platformy prowadzi do zwiększenia dostępności do usług społecznych oferowanych przez Wnioskodawcę

Realizacja inwestycji pozwoliła zrealizować zadania ustawowe: „Dofinasowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”.

W podpisaniu umowy z ramienia Uczelni uczestniczył Dyrektor Działu Administracji Tomasz Frejgandt.

 

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
  • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki