Rachunkowość

Rachunkowość

 1. Nazwa kształcenia specjalistycznego: Rachunkowość
 2. Cel kształcenia specjalistycznego:
  Celem kształcenia specjalistycznego jest uzyskanie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie:
  - organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
  - ewidencjonowania operacji gospodarczych,
  - przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
  - wyceniania składników aktywów i pasywów,
  - ustalania wyniku finansowego,
  - sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
  - prowadzenia analizy finansowej.
 3. Uzyskiwany tytuł zawodowy:
  Dyplomowany specjalista rachunkowości
  * w przypadku absolwentów szkoły średniej z  maturą lub dyplomem zawodowym technika
 4. Możliwości zatrudnienia dla absolwentów:
  Dyplomowani specjaliści rachunkowości mogą pracować w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, w instytucjach finansowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach administracji publicznej, urzędach skarbowych jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac.
 5. Ramowy program kształcenia specjalistycznego:
  Podstawy ekonomii i statystyki
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  Przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
  Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
  Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej
  język obcy zawodowy
  praktyka zawodowa
 6. Ilość semestrów: 3
 7. Łączna ilość godzin: 480 + 160 godzin praktyk
 8. Koszt:
  1 rata – 6500 zł
  3 raty semestralne x 2300 zł
  18 rat miesięcznych x 410 zł
 9. Programy zniżkowe
Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki