Opieka nad seniorami

Opieka nad seniorami

1. Nazwa kształcenia specjalistycznego:  Opieka nad seniorami
2. Cel kształcenia specjalistycznego:
Celem kształcenia specjalistycznego jest przygotowanie do pracy opiekuńczej z osobami starszymi. Kształcenie ukierunkowano na zagadnienia związane z profesjonalnym planowaniem i realizacją zadań opiekuńczych i profilaktycznych, nieodzownych w sprawowaniu skutecznej opieki nad osobami starszymi, zarówno sprawnymi, jak i niepełnosprawnymi.
3. Uzyskiwany tytuł zawodowy*:
Dyplomowany specjalista w zakresie opieki nad seniorami
* w przypadku absolwentów szkoły średniej z  maturą lub dyplomem zawodowym technika
4. Możliwości zatrudnienia dla absolwentów:
Absolwenci  mogą pracować m.in. w: ośrodkach wsparcia dziennego dla osób starszych, domach pomocy społecznej, w środowisku domowym, domach spokojnej starości, klubach seniora, fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się działalnością na rzecz osób starszych.
5. Ramowy program kształcenia specjalistycznego:
Podstawy gerontologii społecznej,
Teoretyczne podstawy psychogeriatrii,
Socjologia starości,
Główne kierunki współczesnej gerontopolityki,
Medyczne aspekty procesu starzenia się,
Podstawy pielęgnacji i opieki nad ludźmi starszymi,
Aktywizacja społeczna seniorów.
Poradnictwo gerontologiczne
Organizacja czasu wolnego seniorów
Współpraca z instytucjami realizującymi zadania z zakresu wsparcia i opieki nad osobami starszymi,
Diagnozowanie zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju i funkcjonowania w różnych sferach życia,
Rozpoznawania stanu zdrowia osób starszych i udzielanie pierwszej pomocy,
opracowywania i wdrażania programów profilaktycznych.
Zawodowa aktywizacja osób starszych,
Metodyka aktywizacji ruchowej osób starszych,
Praca socjalna z osobami starszymi,
Rodzinni opiekunowie osób starszych i ich wspomaganie,
Komunikowanie się z osobami starszymi i ich rodzinami,
Terapia zajęciowa i arteterapia
Praktyka specjalnościowa
6. Ilość semestrów: 3
7. Łączna ilość godzin: 480 godzin, 160 godzin praktyki specjalnościowej
8. Koszt:
1 rata – 6500 zł
3 raty semestralne x 2300 zł
18 rat miesięcznych x 410 zł
9. Programy zniżkowe

 

 

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
  • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki