Konferencja "Rola organizacji non-profit

Konferencja "Rola organizacji non-profit

27sty2023

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych (non-profit), reprezentantów uczelni wyższych, szkół średnich, samorządu terytorialnego i gospodarczego oraz administracji publicznej.

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy przy współudziale partnerów:

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Bydgoszczy,

- Fundacji Forum Rozwoju Regionalnego,

- Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Bydgoszczy,

organizuje 23 lutego 2023 r. w Bydgoszczy konferencję współfinansowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pt. „Rola organizacji non-profit w rozwoju współczesnej gospodarki”.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych (non-profit), reprezentantów uczelni wyższych, szkół średnich, samorządu terytorialnego i gospodarczego oraz administracji publicznej.

Udział w konferencji jest bezpłatny, uczestnictwo wymaga jednak wcześniejszego zgłoszenia pod adresem podanym w linku poniżej.

https://forms.office.com/e/gprUhKwppb

Cel konferencji – identyfikacja aktualnego stanu dorobku naukowego i przyszłych kierunków badań nad sektorem organizacji non-profit w Polsce i ich funkcjonowaniem wraz z oceną międzynarodowych skutków oddziaływania tego sektora na współczesny model gospodarki.

Proponowany program konferencji i tematyka referatów:

- organizacje pozarządowe – stan badań nad istotą, rolą i zmianami sektora organizacji non-profit we współczesnej gospodarce;
- aktualne uwarunkowania rynkowe funkcjonowania organizacji non-profit;
- stan i rozmiar sektora oraz formy organizacji non-profit w Polsce;
- strategia i zarządzanie organizacjami non-profit;
- konkurencyjność sektora non-profit;
- finanse i analiza efektywności organizacji non-profit;
- wspólna Metoda Oceny CAF;
- współpraca organizacji non-profit z otoczeniem i interesariuszami, w tym sektorem publicznym, prywatnym, naukowym oraz badawczo-rozwojowym;
- ewolucja i modele realizacji zadań w organizacjach non-profit;
- działalność projektowa organizacji non-profit;
- perspektywy rozwoju i główne kierunki badań w zakresie organizacji non-profit.

Szczególnym efektem konferencji i planowanej na jej podstawie monografii naukowej powinno być:

- zdefiniowanie aktualnej istoty organizacji non-profit w modelu współczesnej gospodarki;
- określenie zasady funkcjonowania organizacji non-profit z perspektywy wyzwań cywilizacyjnych i gospodarczych;
- ustalenie oczekiwanych i możliwych form działalności organizacji non-profit w warunkach polskich;
- zidentyfikowanie założeń efektywnych strategii i modeli zarządzania organizacjami non-profit;
- przeanalizowanie uwarunkowań modeli finansowania organizacji non-profit;
- ustalenie efektywnych zasad współpracy organizacji non-profit z instytucjami publicznymi, innymi jednostkami III sektora, uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi;
- ustalenie zbioru skutecznych zadań w zakresie administracji publicznej, wspierających rozwój i cel działalności organizacji non-profit;
- charakterystyka działalności projektowej organizacji non-profit;
- ustalenie perspektyw rozwoju i głównych kierunków badań w zakresie organizacji non-profit.

Podsumowaniem wyników przedmiotowej konferencji będzie przygotowany materiał konferencyjny, prezentujący najbardziej aktualny wkład w rozwój omawianej dziedziny wiedzy.

Termin nadesłania prezentacji – do 10 lutego 2023 r.

Termin nadesłania pełnego tekstu referatu o objętości do 1 arkusza autorskiego (ok. 20 stron) –

do 9 marca 2023 r.

Miejsce konferencji: sala konferencyjna WSG (ul. Naruszewicza 11) + osoby uczestniczące zdalnie (TEAMS)

Rada Naukowa konferencji:

- prof. dr hab. Magdalena Osińska – WSG – przewodnicząca;

- dr Krzysztof Maślankowski – WSG – sekretarz naukowy.

 Członkowie:

 - prof. dr hab. Olga Iliasz – WSG, Uniwersytet w Kijowie;

- dyr. Mariusz Jaroniewski – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Bydgoszczy;

- prof. dr hab. Grzegorz Monastyrski – WSG, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu;

- prof. dr hab. Waldemar Rogowski – gł. analityk BIK, SGH;

- prof. dr hab. Iwona Posadzińska – PB.

Komitet Organizacyjny:

- doc. Stanisław Krause;

- doc. Anna Świtała – Wierzbicka;

- dr Krzysztof Maślankowski;

- mgr Hanna Korczyńska;

- mgr Joanna Karsznia;

- mgr Anna Świekatowska.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
  • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki