Kadry i płace

Kadry i płace

 1. Nazwa kształcenia specjalistycznego: Kadry i Płace
 2. Cel kształcenia specjalistycznego:
  Celem kształcenia specjalistycznego jest uzyskanie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie:
  - prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
  - sporządzania dokumentacji kadrowej,
  - prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
  - rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  - prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
  - prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
  - prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.
 3. Uzyskiwany tytuł zawodowy:
  Dyplomowany specjalista kadr i płac
  * w przypadku absolwentów szkoły średniej z  maturą lub dyplomem zawodowym technika
 4. Możliwości zatrudnienia dla absolwentów:
  Dyplomowani specjaliści kadr i płac mogą pracować w działach kadrowo-płacowych w strukturach dużych, średnich i małych firm, urzędach, biurach rachunkowych i innych organizacjach, a także do świadczenia usług zewnętrznych o tym charakterze, w oparciu o obowiązujące ramy formalno-prawne w tej dziedzinie.
 5. Ramowy program kształcenia specjalistycznego:
  Prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy
  Zatrudnianie, dokumentowanie i wynagradzanie osób na podstawie umów cywilnoprawnych
  Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
  Rozliczanie i dokumentowanie wynagrodzeń, różnego typu świadczeń i obciążeń związanych z pracą
  Rozliczenia z ZUS, z urzędem skarbowym
  Podstawy prawne w sprawach kadrowych i płacowych
  BHP w pracy
  Elementy ekonomii i statystyki
  Etyka zawodowa
  Pracownia informatyczna (Płatnik, program płacowy)
  język obcy zawodowy
  praktyka zawodowa
 6. Ilość semestrów: 3
 7. Łączna ilość godzin: 480 + 160 godzin praktyk
 8. Koszt:
  1 rata – 6500 zł
  3 raty semestralne x 2300 zł
  18 rat miesięcznych x 410 zł
 9. Programy zniżkowe
Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki