Animator czasu wolnego

Animator czasu wolnego

1. Nazwa kształcenia specjalistycznego:  Animator czasu wolnego
2. Cel kształcenia specjalistycznego:
Celem kształcenia specjalistycznego jest wszechstronne, praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć w placówkach opiekuńczo wychowawczych (świetlice, kluby, ogniska), domach kultury, organizacjach samorządowych, pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje) oraz podmiotach sektora prywatnego, zajmujących się organizacją rozrywki, wypoczynku i czasu wolnego (agencje eventowe, biura podróży, hotele). Oferta kierowana jest do osób otwartych na aktywność kulturalną, społeczną, chętnych inicjować i realizować w obszarze społeczności lokalnej zadania animacyjne w zakresie kultury, samorządności, oświaty i pomocy.
3. Uzyskiwany tytuł zawodowy*:
Dyplomowany specjalista animator czasu wolnego
* w przypadku absolwentów szkoły średniej z  maturą lub dyplomem zawodowym technika
4. Możliwości zatrudnienia dla absolwentów:
Absolwenci kształcenia specjalistycznego mogą prowadzić zajęcia w: Gminnych Ośrodkach Kultury, Młodzieżowych Domach Kultury, ośrodkach i centrach kultury, instytucjach kultury, ośrodki amatorskiego ruchu artystycznego, centrach rozrywki, klubach muzycznych i studenckich, świetlicach, działach szkoleniowych firm, działach edukacyjnych muzeów i galerii, agencjach koncertowych i artystycznych, mediach: radio, prasa, telewizja, agencjach eventowo-marketingowych, organizacjach zajmujących się fundraisingiem, instytucjach samorządu lokalnego i organizacjach pozarządowych, wspólnotach środowiskowych, wyznaniowych i etnicznych.
5. Ramowy program kształcenia specjalistycznego:
Pedagogika i psychologia w pracy animatora czasu wolnego
Podstawy animacji czasu wolnego
Biomedyczne uwarunkowania organizacji czasu pracy
Rozpoznawanie potrzeb i możliwości w pracy animatora czasu wolnego
Komunikacja interpersonalna
Metodyka zajęć animacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Metody i techniki pracy grupowej
Prozdrowotne aspekty wykorzystania czasu wolnego
Działalność instytucji wolnoczasowych
Bezpieczeństwo i higiena organizacji czasu wolnego. Pierwsza pomoc przedmedyczna
Warsztaty o sztuce: teatralne,
Warsztaty o sztuce” muzyczne,
Warsztaty” plastyczno-techniczne
Warsztaty kreatywności i twórczego myślenia
Sport, turystyka i rekreacja
Gry i zabawy
Alternatywne formy animacji
Praktyka specjalnościowa
Prawne aspekty działalności w kulturze
Podstawy finansowania w sferze kultury
Etyka zawodowa animatora i menedżera kultury
6. Ilość semestrów: 3
7. Łączna ilość godzin: 480
8. Koszt:
1 rata – 6500 zł
3 raty semestralne x 2300 zł
18 rat miesięcznych x 410 zł

Programy zniżkowe

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85-229 Bydgoszcz
ul. Garbary 2

Biuro Rekrutacji
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl

Biuro Obsługi Zarządu Uczelni
tel. 52 567 00 47/48
fax. 52 567 00 77
e-mail: rektorat@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
  • Transport & Logistics Supply Chain - Wojciech Goliński
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki